Gürcü

Svanlar, Lazlar ve Megreller ile aynı kökenden gelen halklar. Gürcistan ahalisinden veya bu ahalinin soyundan olan. Gürcistan ahalisine ait

Gamze

Açık Maviye Yakın, Gök Rengindeki Ay Yan Bakış, Göz Sürme. (Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre) Süzgün ve yan bakış.

Güven

Korku Ve Kuşku Duygusundan Uzak. 2. İnanma Ve Bağlanma Duygusu. 3. Yüreklilik, Cesaret. - Erkek Ve Kadın Adı Olarak Kullanılır. Kişinin Dilediği Gibi Kullanabilecek...

Göknur

Mavi Gözlü Ve Tunç Gibi (Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre) Parlak olan gökyüzü. Nurlu, ışıklı, aydınlık gökyüzü

Gevher

Değerli Taş. Bir Şeyin Aslı, Esası. (Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre) Elmas, inci, mücevher

Galibe

Galebe Çalan, Muzaffer, Yenen. Güçlü Kuvvetli, Kudretli, Hükmeden. Hstün Baskın.

Gazel

Dinin Yaratılmasına Yardımcı Olan. Latif. Kuruyarak Dökülmüş Ağaç Yaprağı.

Gülsüm

Güneş Ve Deniz Onurlandırılmış, Şerefli Kılınmış Yuvarlak, İri Yüzlü.

Gökben

Gökle İlgili, Uzay Sema. - Erkek Ve Kadın Adı Olarak Kullanılır. Göklerin Hükümdarı Eli Çabuk, Çabuk İş Gören Kimse

Göksenin

Güzel Ve Yiğit Kimse Gök sana ait. (Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre) Her zaman yükselmeyi, ilerlemeyi amaçla anlamında kullanılan bir ad.