İmdat

Hristiyanlığın Kurucusu Peygamber Kutlanan, Kutluluk Sahibi (Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre) Tehlikede veya güç durumda olana yapılan yardım.

İsminur

(Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre) Adı da kendi gibi güzel olan. Nur ismini alan

İdilsu

(İlk Çocuk İçin) Kendisinden Vazgeçilmeyecek Ana Düşünce, Uyulması Gereken Davranış Kuralı Su gibi içten ve saf bir aşk. Su için yazılmış şiir şarkı.

İlgün

Yağmurlara Hükmeden İsrail Peygamberi. Rastlantıların Düzenlediği, Böylece De İnsanlara İyi Ya Da Kötü Durumlar Hazırladığı Sanılan Şey, Olcay, Şans, Talih (Türk Dil Kurumu'nun Kişi...

İhlas

(İlk Çocuk İçin) Birinci Gün Halis, Temiz Doğru Sevgi. Gönülden Gelen Dostluk, Samimiyet, Doğruluk, Bağlılık.

İsmihan

Hükümdar İsimleri. - Erkek Ve Kadın Adı Olarak Kullanılır. İyi Huylu, Sakin.

İmge

Hüzünlü Öten Bir Tür Kuş Kurumuş İğde Dalı (Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre) Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, hayal.

İbadullah

Allahın Kullan, İnsanlar, . Çok, Pek Çok. (Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre) Allah'ın kulları, insanlar.

Ilgaz

Aydınlık Bir Soydan Gelen. Özü Türk Olan, Öz, Türk, Türk’Ün Özü Akın, hücum

İlkim

İlk Doğan Çocuklara Verilen Ad. - Erkek Ve Kadın Adı Olarak Kullanılır. Güvenilir Ve Biricik Olan, Şehzade, Prens Tomurcu, Aynı Türden Şeylerin Oluşturduğu Yığın...