Lale

Tarihteki En Ünlü Tabibin Adı (Lokman Hekim) Beyoğlu Semtinin Eski Adı Zambakgillerden, Uzun Yapraklı, Güzel Ve Çeşitli Renklerde Çiçekli Soğanlı Bir Bitki.

Lal

Çiçek Tomurcuğu Anlamına Gelir. Açık Kırmızı Renk Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz.

Lokman

Arabistan’Da Bir Şehir. Hz. Peygamberin Kabrinin Bulunduğu Şehir. Anlama, öğrenme Eski Kavimlerde, Ahlaki Öğütler Veren Hekim.

Lavin

Herşeyin Üstünde Ay Gibi Çığ, heyelan Temiz, saf

Lena

Osmanlıda Akıncılar Ocağının Komutanı. Bizim için , bizden biri ve insan anlamlarina geliyor. Günışığı, ışık

Leylifer

Ülker Yıldız Takımı (Süreyya) (Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre) Gece ışığı.

Lara

İyi Muamele, Güzellikle Hoşlukla İlgili Hititlerde kum anlamına gelmektedir. Yunanca konuşmak anlamına gelen Lalein sözcüğünün değiştirilmiş bir biçimi.

Laçin

Sabrın En Güzeli. Bir Cins Şahin. Sarp, yalçın

Lamih

Hz.Nuh’Un Erkek Kardeşinin İsmidir. Parıldayan Demektir. Hz. Nuhun Erkek Kardeşi. Parlak, parlayan, parıldayan

Lalezar

Lazca’Da Tatlı K Anlamına Gelen Kelime. Lalelik, lale yetişen yer, lale bahçesi