Rengin

Yerinde Duran Kımıldamayan En İnce Ayrıntıya Bile Önem Veren, Temizliğe Çok Düşkün (Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre) Renkli, Parlak Renkli.

Radi

Boyun eğen, kabul eden, rıza gösteren

Rasih

Sağlam, Temeli Güçlü, Dayanıklı. Bir Bilimde, Özellikle Din Alanında Çok Derinleşmiş Olan (Kimse). Kuranda Rasihun Olarak Geçer. (Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre)...

Rahman

Bütün Canlılara Merhamet Eden, Koruyan. Kuran-I Kerimde 55Ten Fazla Yerde Zikredilmiştir. Yine Kuran-I Kerimin 55. Suresinin Adıdır. - Allahın İsimlerinden "Abd" Takısı Alarak İsim...

Ramiz

Yüz, yanak, çehre Soyu Han Olan, Kağan Soylu Allah’A Kullukta Kusur Etmeyen, İtaatlı Boyun Eğici Kul.

Rafi

Kaldıran, Yücelten, Yükselten. Allahın İsimlerinden, . Rafi B. Hadic, Sahabeden. Cennetin Kapıcısı. Tanrı'nın adlarından biri.

Rıfkı

Saflık Berraklık, Gönül Rahatlığı Şahin Gibi Ve Biricik; Süleyman Şah’In Oğlu Halim, Selim Kişi.

Risale

Sağlıklı Can, Sağlıklı Kimse Mektup. Kısa Yazılmış, Küçük Kitap.

Rebia

(Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre) Bir Arap kavmi adı.

Regaip

Mutluluk, Sevinçli Olma Armağanlar. - Erkek Ve Kadın Adı Olarak Kullanılır. (Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre) İstekler, arzular