Tuna

Hoş, güzel Dinin Azametlisi, Büyüğü, Ulusu Demektir. (Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre) Çok Bol.

Teşrife

(Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre) Şereflendirme, onurlandırma

Tahire

Temiz Zevceler Anlamına Gelir. Temiz, arınmış, pak Hz. Fatıma’nın lakaplarından biridir.

Tunca

Balkan Yarımada-Sında Meriç Irmağının Kolu. - Erkek Ve Kadın Adı Olarak Kullanılır. Fakir, muhtaç Yüz Güzelliği,

Tuğra

Günahtan Kaçınmak. (Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre) Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret. Mühür.

Temür

Demir

Talya

Cennet Bahcesine Düşen Yağmur Damlası Doğanın uyanışı, baharın müjdesi. Mitolojide doğanın ve hayvanların koruyucusu bir tanrıça.

Tamay

Dolunay, Ayın Ondördü. - Erkek Ve Kadın Adı Olarak Kullanılır. Çok Ağır Yağmur Güleç, Şen, Güler Yüzlü Kişi Demektir.

Türker

Ayla İlgili / Yıldır Yıldır Parlamak Ay Gibi Türk Yiğit Demektir. Türk er

Turhan

Soylu Ve Seçkin Kimse. Eski Türklerde Vergi Ödemeyen, Hükümdar Huzuruna İzinsiz Girebilen, Saygın Kimse. Turahan. Hoş, Nazik, Güzel Görünen Kuran-I Kerimde Bir Surenin Adı