Utku

Birçok Emek Ve Tehlikelerden Sonra Ulaşılan, Mutlu Sonuç, Zafer. - Erkek Ve Kadın Adı Olarak Kullanılır. Adı Bilinen, Tanınan, İyi Ünü Olan Gönül Zapteden,...

Üveys

(Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre) Kurt, küçük kurt. İsteyen, arzu eden

Uraz

Dünya Eri, Dünya Yiğidi Şans, talih, kut, yom, baht ve mutluluk. Cesaret, gözü pek olma, ateş bakışlı.

Ufuktan

Sabah aydınlığının ufukla birleştiği nokta Ufuk ve tan sözcüklerinden oluşan bir ad.

Utkan

İyi Bir Ün Kazan, Adın Yayılsın “Ak,Aydınlık,Temiz Olasın” Anlamına Gelen Bir Dilek Buyruk (Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre) Zafer Kazanmış, Muzaffer.

Uğurtan

Hz. Alinin Kılıcı Çakır Gözlü Hükümdar (Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre) Tan vakti gibi uğurlu olan.

Uluhan

Yiğit, güçlü Zülfikarla İlgili (Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre) Büyük, saygın hükümdar

Uygar

Kültürlü, Eğilimli, Görgülü, Medeni. - Erkek Ve Kadın Adı Olarak Kullanılır. Adları Eş Olanlar, Aynı Adı Taşıyanlardan Her Biri, Kardeş, Edinilmiş Olan, Arkadaş Sen...

Ürün

Elinden, Memleketinden Uzak Düşmüş, Garip. Üretilen, Yararlı Şey, Topraktan Elde Edilen. (Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre) Yapıt, eser

Uğurcan

İyilikçi Ve Candan. - Erkek Ve Kadın Adı Olarak Kullanılır. Arapça’Da Gezegen Anlamına Gelir. Erişimez Yiğit, Ulu Yiğit