Vasile

Vicdan

Temiz Ata, Namuslu Ata, Lekesiz Ata Yardımcılar. İyiyi Kötüden Ayırmaya Yarayan Düşünce, Ahlak.

Vecihe

Çehre, yüz Tarz, üslup Sebeb, vesile

Vefa

Ağa, Varlıklı Kimse, Ağabay Ayveren Sevgi Ve Dostluğu Sürdürme.

Verda

Akıp Giden Yiğit İnsan Demektir. Gül Çiçeği.

Vildan

Temiz Ve Herkesçe Bilinen Kimse Daha Nurlu, En Nurlu, Çok Parlak. Yeni Doğmuş Çocuk.

Velid

Kul, köle Yeni doğmuş çocuk. Erkek çocuk, köle. Sahabe isimlerindendir

Vahide

Bir, tek, yalnız Tek, Eşsiz, Eşi Benzeri Olmayan. Korkusuz Kimse,

Vahit

Geceleri Gökte, Ara Sıra, Hızla Akıp Gittiği Görülen Işıklı Nokta, Göktaşı, Akanyıldız Allah’In Lütfu (Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre) Bir, tek, yalnız

Velime

Düğün ziyafeti. Evlenme, düğün