Zahide

İüpheli Şeyleri Bile Terkederek Günahtan Kaçan, Allah Korkusuyla Dünya Nimetlerinden El Çeken (Kimse). Namuslu Ve Yiğit Erken Açılan İz, Erken Açılan Yol

Zatiye

(Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre) Kendiyle ilgili, kendine ait, özel.

Zühre

Beyaz Renkte, Ağaçsız Dağ Tepesi Yarın / Gelecek Zaman/ Mecazi Anlamda Kıyamet Günü Venüs Gezegeni.

Zakir

Zikreden, ,Anan. Allahı Gerektiği Gibi Teşbih Ve Tehmid Eden. Kuranı Öğüt Verici, Gerçek Bir Zikir Olarak Gören. Zikreden, zikredici, anan, Allah’ı zikreden. Hafızası kuvvetli.

Zatinur

Ak Yel, Ak Fırtına (Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre) Aydınlık, nurlu kişi

Zöhre

Güneşe Yakınlık Bakımından İkinci Durumda Olan Gezegen, Venüs, Çolpan, Çobanyıldızı. Mec. Aşk İlahesi (Klasik Şiirde Güzellik İşareti Olarak Kullanılmıştır). Mitolojide, şehvet, müzik ve aşkı...

Zerda

Duru Çay, Ak Su Altın gibi sarı. Kayısı çiçeği.

Ziynet

Doğ Ve Ak Git Bir Değişiklik Doğurabilecek Etkili Davranış; Yapılan İş

Ziyneti

(Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre) Süslü. Süsle, bezekle ilgil

Zeyneddin

Dinin zineti, süsü