Kuranda Geçen Erkek Bebek İsimleri, Anlamı ve Geçtiği Sure İle Ayetler

İsmininAnlamiX.Com olarak özel bir çalışmayla daha karşınızdayız. Bu sayfada yüce kitabımız Kuranı Kerim’de geçen bütün erkek isimlerini sizler için derleyip topladık. İstisnasız Kuran’daki tüm erkek bebek isimlerininin anlamını ve hangi surede yada ayette geçtiğini açık ve net bir şekilde ifade ettik. Üstelik baş harfine göre ayrı gruplar halinde liste olarak sunuyoruz. Daha önce hiçbir web sitenin yapmadığı bir çalışmayı yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Umarız hoşunuza gider ve sizin için faydalı olur.

Halkımızın en sevdiği alimlerden biri olan muhterem hocamız Nihat Hatipoğlu’nun da pek çok kere söylediği gibi herkesin isminin Kuran’da geçmesi gerekmez. Kuran’da geçmeyen bir isim kıymetsizdir denilemez. İnsanlar çocuklarına dini bir isim koyabileceği gibi, kendi kültürlerine ait isimleri de rahatlıkla koyabilir. Yeter ki caiz olmayan isimler arasında yer almasın ve saçma sapan anlamlar içererek çocukla dalga geçilmesine neden olmasın.

Fakat sonuçta %99’u müslüman olan dindar bir toplum olduğumuz için pek çok ebeveyn yenidoğan bebeğine İslam diniyle alakalı bir isim, daha çok Kuranı Kerim’de geçen ve anlamı güzel olan bir isim vermek istiyor. Tabii ki bu isteğe de saygı duyuyoruz ve önemsiyoruz. Sonuçta Peygamber Efendimizin de bir hadisinde söylediği gibi her anne baba evladına hayırlı bir isim koymakla sorumludur.

A ile başlayan Kuran’daki erkek isimleri ve anlamı


 1. Ali: Kur’an’da yer alan Ali ismi, yüce, ulu, yüksek mertebeli kişi demektir.
 2. Ahmet: Saf suresi 6. Ayette yer alan Ahmet ismi, övgüye layık insan anlamındadır.
 3. Adem: İlk yaratılan insan olarak Kur’an’da yer alan Adem, temiz insan demektir.
 4. Akif: İbadet etmek anlamına gelmektedir.
 5. Asım: Yusuf, Hud, Mumin suresinde geçen Asım ismi, namuslu, günahı olmayan demektir.
 6. Araf: Kur’an’da sure ismi olan Araf, cennet ile cehennem arasında kalan yer olarak tanımlanır.
 7. Adil: Doğruluktan ayrılmamış kimse anlamındadır.
 8. Abdi: Bakara suresinde yer alan Abdi ismi, kulluk eden demektir.
 9. Adin: Kur’an’da 5 farklı ayette bulunan Adin ismi, haddini aşmak demektir.
 10. Aşir: Nisa suresinde bulunan Aşir ismi, cenaze namazından sonra okunan Kur’an ayetinin ismidir.
 11. Azer: Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Azer, Enam suresinde yer almakta ve ateş anlamına gelmektedir.
 12. Ahad: İhlas suresinde yer alan Ahad ismi, tek olan anlamındadır.
 13. Azim: Allahın 99 isminden biri olan Azim, Bakara ve şura surelerinde yer almaktadır.
 14. Alim: Kur’an’da birçok ayette yer almaktadır. Bilgin anlamındadır.
 15. Azmi: Kur’an’da 4 farklı surede yer alan Azmi ismi, azimli kararlı kişilik anlamındadır.
 16. Abid: Kaf ve Bakara surelerinde yer alan Abid ismi, kul anlamındadır.
 17. Ahsa: Hem kız hem de erkek isimi oalrak kullanılan Ahsa, kuranda birçok ayette geçmektedir. Hesap yapmak anlamındadır.
 18. Ahlas: Kuran’da Sad suresinde yer alan Ahlas ismi, temiz anlamındadır.
 19. Amir: Kuran’da Tevbe suresinde yer alan Amir, emir yetkisi bulunan kimse demektir.
 20. Afil: Enam suresinin 76. Ayetinde yer alan Afil ismi, görünmez olan anlamındadır.
 21. Amil: Kuran’da birçok ayette yer alan Amil, isteyen emeli olan kişi anlamında kullanılmaktadır.

B ile başlayan Kuran’daki erkek isimleri ve anlamı


 1. Batın: Allahın 99 isminden biri olan Batın, biricik ve tek anlamındadır.
 2. Berk: Sağlam, dayanıklı anlamına gelen Berk, Kur’an’da yer alan isimlerdendir.
 3. Beyda: Kurak bir yer anlamına gelmektedir.
 4. Benan: Enfal ve Kıyamet surelerinde yer alan Benan, hem kız hem erkek ismi olarak kullanılmaktadır. Parmakla gösterilen kişi demektir.
 5. Baki: Baki Allahın isimlerinden biridir. Sürekli, daim anlamındadır.
 6. Bükre: Fetih suresinde 9 ayette geçen isim olan Bükre, sabah vakti anlamındadır.
 7. Bahri / Bahra: Bakara ve İsra surelerinde yer alan Bahri, denizle ve suyla ilgili şeylerle anlamlandırılmaktadır.
 8. Bedir / Bedri: Bedir Savaşı’nın yaşandığı yer olarak bilinen bir çöl adı olan Bedir, ayrıca dolunay anlamına da gelmektedir.
 9. Bukra: Kalem Suresinin 38. Ayetinde yer alan Bukra ismi, erken vakit anlamındadır.
 10. Berka: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Berka, şimşek anlamındadır. Kur’an’da Rum ve Rad surelerinde yer alır.
 11. Barak: Araf ve İsra surelerinde yer alan Barak, Arapça’da bereketli anlamındadır.
 12. Bereket: Araf ve Hud surelerinde yer alan Bereket ismi, bolluk anlamına gelmektedir.

C ile başlayan Kuran’daki erkek isimleri ve anlamı


 1. Celal: Allahın 99 isminden biri olan Celal, yüce demektir.
 2. Cemil: Yusuf suresinde geçen isimlerden olan Cemil, Allahın 99 isiminden biridir. Güzel anlamına gelmektedir.
 3. Cihad/ Cihat: Tevbe, Hacc, Furkan surelerinde yer alan Cihad ismi, din uğruna düşmanla savaşmak anlamındadır.
 4. Cabbar: Kuranda yer alan Cabbar ismi, güçlü, kudret sahibi anlamındadır.
 5. Cebrail: Bakara suresinde yer alan Cebrail ismi, Allah’ın 4 büyük meleğinden biridir.
 6. Celil: Rahman suresinde yer alan Celil ismi, Allah’ın isimlerinden birisidir. Yüce demektir.
 7. Cahid: Kur’an’da birçok ayette yer alan Cahid ismi, bir şeyler için çabalayan kişi anlamına gelmektedir.
 8. Ceza: Kur’an’da birçok ayette geçen isimlerden olan Ceza, uygunsuz davranış sonucu verilen tepkidir.
 9. Cami: Kur’an’ da Nisa ve Nur surelerinde yer alan Cami, ibadet etmek için müslümanların toplandığın mekana verilen isimdir.
 10. Cudi: Hud suresinde yer alan isim Cudi, cömert anlamındadır.

D ile başlayan Kuran’daki erkek isimleri ve anlamı


 1. Duha: Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Düha, Kur’an-ı Kerim’de yer alan surenin ismidir. Kuşluk vakti demektir.
 2. Davut /Davud: Kuran’da birçok surede geçen Davut /Davud ismi, sevgili demektir.
 3. Diyar: Hem kız hem de erkek ismi olara kullanılan Diyar, Kur’an’da birçok surede yer almaktadır.
 4. Dehri: İnsan suresinde yer alan Dehri ismi, çok bilgin kişi demektir.
 5. Dafi: Kur’an’da iki farklı ayette bulunan Dafi, engeli ortadan kaldıran anlamındadır.

E ile başlayan Kuran’daki erkek isimleri ve anlamı


 1. Ebrar: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ebrar, İnsan suresinde yer almakta ve iyilik sever anlamına gelmektedir.
 2. Emri: Kur’an’da birçok ayette yer almaktadır.
 3. Ensar: Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette geçen Ensar, koruyucu anlamındadır.
 4. Efnan: Rahman suresinde yer alan Efnan ismi, tür anlamına gelmektedir.
 5. Ezel: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ezel, geçmiş zaman demektir.
 6. Emin: Kur’an-ı Kerim’de birçok yerde geçmektedir. Güvenilir kişi demektir.
 7. Ekrem: Alak ve Fecr surelerinde geçen Ekrem ismi, cömert anlamındadır.
 8. Eyüp: Kur’an’da yer alan Eyüp ismi sabırlı kişi anlamındadır.
 9. Etka: Hucurat suresinde yer alan Etka ismi, Allah korkusu olan kimse demektir.
 10. Emrullah: Nisa, Tevbe, Nahl surelerinde yer alan Emrullah ismi, Allah’ın buyruğu demektir.
 11. Ecir: Kur’an’da yer alan Ecir ismi, sevap anlamına gelmektedir.
 12. Enhar: Kur’an-ı Kerim’de yer alan Enhar ismi cennetdeki ırmaklardan biridir.
 13. Enfal: Kur’an-ı Kerim’de surenin ismi olan Enfal, ganimet anlamındadır.
 14. Enbiya: Kur’an’da yer alan surenin adıdır.
 15. Esved: Bakara suresinde geçen Esved ismi, hem erkek hem de kız çocuklarında isim olarak kullanılmakatadır. Kara anlamındadır.
 16. Ehad: Kur’an’da birçok ayette geçen Ehad, Allah’ın isimlerindendir.
 17. Ekber: Kur’an’da birçok ayette yer alan Ekber, büyük, yüce anlamındadır.
 18. Ebu: Kur’an’da birkaç farklı ayette geçen Ebu ismi, ata anlamındadır.
 19. Ebed: Kur’an’da birçok ayette yer alan Ebed, sonsuz anlamındadır.
 20. Evliya: Kur’an’da birçok ayette yer alan Evliya, Allah’a yakın olan kişi anlamındadır.
 21. Enam: Kur’an’da yer alan surenin ismi olan Enam, halk anlamındadır.
 22. Ekmel: Maide suresinde geçen Ekmel ismi, eksiksiz anlamındadır.
 23. Evfa: Kur’an’da birçok ayette geçen Evfa, vefalı anlamındadır.

F ile başlayan Kuran’daki erkek isimleri ve anlamı


 1. Furkan: Kur’an-ı Kerim’de sure ismi olarak yer alan, doğru yolu gösteren kişi anlamına gelmektedir.
 2. Fettah: Allah’ın isimlerinden biri olan Fettah, üstün kişi anlamına gelmektedir.
 3. Fuad: Necm suresinin 11. Ayetide geçen isimlerden Fuad, gönül demektir.
 4. Fatih: Allah’ın sıfatlarından biridir.

H ile başlayan Kuran’daki erkek isimleri ve anlamı


 1. Harun: Kur’an’da yer alan Harun ismi, parlak anlamındadır.
 2. Halil: Nisa suresinde yer alan Halil ismi, sadık anlamındadır.
 3. Hakkı: Kur’an’da geçen Hakkı ismi doğrulukla ilgilidir.
 4. Huda: Bakara suresinde yer alan Huda ismi, doğru yol gösteren kişi anlamındadır.
 5. Halid: Sonsuz anlamında olan Halid, Kur’an’da birçok surede yer almaktadır.
 6. Hamdi: Kur’an’da birçok surede geçen Hamdi, Allah’a şükreden anlamındadır.
 7. Hayri: Kur’an’da birçok surede geçen Hayri, iyilik yapan kişi anlamındadır.
 8. Hadi: Allahın 99 isminden biri olan Hadi, doğru yol gösteren kişi demektir.
 9. Halis: Sad, Nahl surelerinde geçen Halis samimi anlamına gelmektedir.
 10. Hakim: Allah’ın isimlerindne biri olan Hakim, Kur’an’da birçok surede yer almaktadır.
 11. Hasbi: Tevbe ve Zümer surelerinde geçen Hasbi ismi, karşılık beklemeden yapılan iyilik demektir.
 12. Halim: İsra suresinde yer alan Halim, Allah’ın isimlerinden biridir. Güzel huylu anlamındadır.
 13. Hanif: Bakara suresinde geçen Hanif ismi, dine bağlı olan insan anlamındadır.
 14. Hatem: Birçok surede geçen Hatem ismi, cömert anlamındadır.
 15. Halef: Araf ve Meryem surelerinde geçen Halef ismi, soy anlamındadır.
 16. Hafız: Hem erkek hem de kadın ismi olarak kullanılan Hafız, Nisa, Hicr, Şura surelerinde yer alan isimlerdendir. Kur’an’ı ezbere bilen kişi demektir.
 17. Hadis: Kur’an’da birbirinden farklı surelerde yer alan Hadis ismi, Hz. Muhammed’in söz ve davranışları anlamında gelmektedir.

İ ile başlayan Kuran’daki erkek isimleri ve anlamı


 1. İbrahim: Peygamber ismi olan İbrahim, hak anlamına gelmektedir.
 2. İsmail: Kur’an’da yer alan İsmail ismi, işiten kimse anlamındadır.
 3. İlyas: Kur’an’da yer alan İlyas, peygamber isimlerindendir.
 4. İhsan: Bağışlama anlamına gelmektedir.
 5. İdris:Peygamber adı olan İdris, aynı zamanda bir kiraz türüdür.
 6. İsa:Dört büyük peygamberden biri olan İsa ismi, yargılama anlamına gelmektedir.
 7. İmran: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan İmran, refaha eren kimse anlamındadır.
 8. İslam:Kur’an’da birçok ayette yer alan İslam, müslüman dini anlamındadır.
 9. İshak: Peygamber adı olan İshak, güler yüz anlamına gelmektedir.

İ ile başlayan Kuran’daki erkek isimleri ve anlamı


 1. Kadir:Kur’an’da geçen surenin adı olan Kadir, birçok ayette de yer almaktadır. Kudretli kişi demektir.
 2. Kazım: Kur’an’da geçen Kazım ismi, öfkesini yenen kişi anlamına gelmektedir.
 3. Karin: Kaf suresinde geçen Karin ismi, yakın anlamındadır.
 4. Kader: Kur’an’da birçok ayette geçmektedir. Alın yazısı anlamındadır.
 5. Kamer: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Kamer, Kur’an’da birçok ayette geçmektedir. Ay anlamındadır.
 6. Kadem: Nahl suresinde geçen Kadem hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmaktadır. Uğur anlamındadır.
 7. Kadri: Değer, kıymet anlamında olan Kadri, Kur’an’da farklı surelerde yer almaktadır.
 8. Kahhar: Allahın 99 isminden biri olan Kahhar, yok edici anlamındadır.
 9. Kabil: Mümin suresinin 3. Ayetinde yer alan Kabil ismi, kabul eden anlamındadır.
 10. Kavi: Alalh’ın isimlerinden olan Kavi, kuvvetli zengin anlamındadır.
 11. Kaim: Kur’an’da birbirinden farklı ayetlerde yer alan Kaim, dik duran kişilik anlamındadır.
 12. Karun: Kur’an’dan birden fazla ayette yer alan Karun, çok zengin kimse demektir.

M ile başlayan Kuran’daki erkek isimleri ve anlamı


 1. Muhammed: Peygamberimizin ismi olan Muhammed, güzel huylara sahip olan kişi demektir.
 2. Mustafa: Sad suresinde geçen Mustafa ismi, seçkin kişi demektir.
 3. Memati: İsra, Enam surelerinde geçen Memati ismi, ölüm demektir.
 4. Metin: Kur’an’da Zariyat suresinde geçen Metin ismi, sağlam demektir.
 5. Musa: Dört büyük peygamberden biri olan Musa ismi, Kur’an’da birçok yerde geçmektedir.
 6. Malik: Melek adı olan Malik, bir şeye sahip olan anlamındadır.
 7. Mikail: Dört büyük melekten biri olan Mikail ismi, Kur’an’da Bakara suresinde geçmektedir.
 8. Melik: Kur’an’da birçok ayette geçen Melik, Allah’ın isimlerinden biridir. Hükümdar anlamındadır.
 9. Mürsel: Kur’an’da birçok ayette geçmektedir. Gönderilmiş insan demektir.
 10. Mehdi: Kur’an’da farklı ayetlerde yer alan Mehdi ismi, kendisine yol gösterilen anlamındadır.
 11. Muhsin: Kur’an’da farklı ayetlerde  yer alan Muhsin, iyilik eden anlamındadır.
 12. Mavera: Bakara , Nisa surelerinde geçen hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Mavera ismi, bir şeyin arkasında olan demektir.
 13. Mecid: Allahın 99 isminden birisidir. Birçok ayette geçmektedir. Büyük, yüce anlamındadır.
 14. Muhlis: Kur’an’da birçok ayette yer alan Muhlis, saf ve temiz  anlamındadır.
 15. Mazlum: İsra suresinde yer alan Mazlum ismi, sessiz sakin anlamındadır.
 16. Mürselin: Allah tarafından gönderilen elçiler anlamında olan Mürselin, Kur’an’da birçok ayette geçmektedir.
 17. Mücahid: Nisa ve Muhammed surelerinde yer alan Mücahid ismi, din uğruna savaşan anlamındadır.

N ile başlayan Kuran’daki erkek isimleri ve anlamı


 1. Nur/ Nuri: Kur’an’da yer alan surenin adıdır. Aydınlık demektir.
 2. Necati: Mumin suresinde geçen Necati ismi, kurtulmuş anlamındadır.
 3. Nas: Halk anlamında gelen Nas ismi, Kur’an’da birçok yerde geçmektedir.
 4. Naci: Yusuf suresinde yer alan Naci ismi, kurtulan anlamındadır.
 5. Nebi: Kur’an’da pek çok ayette yer alan Nebi, ismi haberci anlamındadır.
 6. Naim: Maide, Yunus, Hac surelerinden yer alan Naim ismi, bolluk anlamındadır.
 7. Nehar: Kur’an’da birçok ayette geçen Nehar ismi, gündüz anlamındadır.
 8. Necmi: Mahl ve Necm surelerinde geçen Necmi ismi, yıldız anlamındadır.
 9. Nadi: Alak suresinde yer alan Nadi ismi, haykırmak anlamındadır.
 10. Nuh: Kur’an’da Nuh isminde sure bulunmaktadır. Ayrıca peygamber adıdır.
 11. Nasır: Yardımcı anlamında olan Nasır, Peygamber’in isimlerinden biridir. Yardımsever anlamındadır.
 12. Nasrullah: Bakara ve Nasr surelerinde geçen Nasrulalh ismi, Allah’ın yardımı demektir.
 13. Nezir: Birçok ayette yer alan Nezir ismi, uyarı anlamındadır.

R ile başlayan Kuran’daki erkek isimleri ve anlamı


 1. Rahman /Rahim: Allahın 99 isminden biri olan Rahman, Kur’an’da birçok yerde geçmektedir. Koruyan anlamındadır.
 2. Rıdvan: Kur’an’da geçen Rıdvan, razı olmak anlamındadır.
 3. Resul: Birçok ayette yer alan Resul, elçi anlamındadır.
 4. Ramazan: Bakara suresinde geçen Ramazan, müslümanlar arasında oruç tutulan aya verilen isimdir.
 5. Rafet: Hadid suresinde yer alan Rafet ismi, korumak anlamındadır.
 6. Rauf: Bakara ve Tevbe suresinde yer alan Rauf ismi, Allah’ın isimlerindne biri olup esirgemek anlamındadır.
 7. Rafi: Vakia ve imran surelerinde geçen isimlerden olan Rafi, yüce anlamındadır.
 8. Rasih: İmran ve Nisa surelerinde geçen Rasih ismi, bilgi sahibi olan anlamındadır.
 9. Raci: Bakara ve Enbiya surelerinde geçen Raci ismi, umut veren anlamındadır.
 10. Raki: Birçok surede ismi geçen Raki, saygı duyan anlamındadır.

S ile başlayan Kuran’daki erkek isimleri ve anlamı


 1. Sirac: Kur’an’da farkıı ayetlerde ismi geçen Sirac, aydınlık anlamındadır.
 2. Samet/ Samed: İhlas suresinde geçen Samet ismi, yüksek anlamındadır.
 3. Süleyman: Peygamber isimlerinden biri olan Süleyman, huzur anlamındadır.
 4. Selim: Kur’an’da geçen Selim ismi, sağlam anlamındadır.
 5. Salih: Kur’an’da birçok ayette geçen Salih ismi, uygun, hoşgörü anlamındadır.
 6. Sabri: Bakara suresinde geçen Sabri ismi, sabırlı insan anlamındadır.
 7. Sultan: Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Sultan, Kur’an’da birçok ayette geçmektedir.
 8. Safa: Bakara suresinde geçen Safa ismi, sakin olmak anlamına gelmektedir.
 9. Sadık/ Sıddık: Nur, Zariyat, Şuara surelerinde geçen Sadık ismi, güvenilir kişi anlamındadır.
 10. Salim: Kalem suresinde geçen Salim ismi, eksiksiz, tam anlamındadır.
 11. Semi: Allahın 99 isminden birisi olan Semi, işitme kuvveti olan anlamında kullanılmaktadır.
 12. Saim: Ahzab suresinde yer alan Saim ismi, oruç tutan kişi anlamındadır.
 13. Seva: Nahl ve Enfal surelerinde geçen Seva ismi, birlik beraberlik anlamındadır.
 14. Sacid: Kur’an’da birçok ayette yer alan Sacid, secde eden kişi anlamında gelmektedir.
 15. Seyyid: Ali imran ve Yusuf surelerinde geçen Seyyid ismi, ileri gelen kişi anlamındadır.
 16. Selam: Kur’an’da birçok ayette geçmekte olan Selam, barış anlamındadır.
 17. Sefer: Bakara suresinde yer alan Sefer ismi, yolculuk anlamındadır.

Ş ile başlayan Kuran’daki erkek isimleri ve anlamı


 1. Şura: Kur’an-ı Kerim’de bir surenin adı olarak geçen Şurai danışma meclisi anlamına gelmektedir.
 2. Şüheda: Nisa suresinde geçen Şüheda, şehit anlamına gelmektedir.
 3. Şakir: Nahl suresinde geçen Şakir ismi, şükretmek anlamındadır.
 4. Şahap: Cin suresinde geçen Şahap ismi, kıvılcım anlamındadır.

T ile başlayan Kuran’daki erkek isimleri ve anlamı


 1. Taha: Kur’an-ı Kerim’de yer alan surenin adıdır.
 2. Tarık: Tarık, Kur’an-ı Kerim’de geçen surenin adıdır. Yıldız anlamındadır.
 3. Turab: Kaf, Vakia, Nebe surelerinde geçen Turab, toprak anlamındadır.
 4. Talip: Hacc suresinde geçen Talip, istemek anlamındadır.
 5. Tufan: Araf suresinde yer alan Tufan ismi, şiddetli yağmur demektir.
 6. Tuğyan: Birbirinden farklı surelerde yer alan Tuğyan, coşku anlamındadır.
 7. Türabi: Kur’an’da birçok surede yer alan Türabi ismi, topraktan yaratılmış anlamına gelmektedir.
 8. Tayyib: Kur’an’da birçok ayette yer alan Tayyip ismi, iyi ve hoş anlamındadır.

U ile başlayan Kuran’daki erkek isimleri ve anlamı


 1. Ufuk: Necm suresinde geçen Ufuk ismi, anlamak, kavramak anlamında kullanılmaktadır.

V ile başlayan Kuran’daki erkek isimleri ve anlamı


 1. Veli: Kur’an’da birçok ayette yer alan Veli, ermiş kişi anlamındadır.

Y ile başlayan Kuran’daki erkek isimleri ve anlamı


 1. Yusuf: Kur’an’da yer alan Yusuf isim, inleyen, ağlayan demektir.
 2. Yakup: Takip eden anlamına gelen Yusuf, Peygamber isimlerindendir.
 3. Yunus: Kur’an-ı Kerim’de yer alan Yunus ismi, Peygamber isimlerindendir.
 4. Yasin: Kur’an’da yer alan sure isimlerinden biridir.
 5. Yelit: Hucurat suresinde geçen Yelit ismi, eksilme, azalma anlamında gelmektedir.
 6. Yahya: Kur’an’da birçok yerde geçen isimlerden biridir.
 7. Yenal: Bakara ve Araf surelerinde geçen Yenal ismi amacına ulaşan kimse anlamındadır.

Z ile başlayan Kuran’daki erkek isimleri ve anlamı


 1. Zahid: Yusuf suresinde geçen Zahid ismi, kıymet vermeyen anlamındadır.
 2. Zahir: Hadid, Enam, Kehf surelerinde yer alan Zahir ismi, parlak anlamındadır.
 3. Zahit: Yusuf suresinde geçen Zahit ismi, haramdan uzak duran anlamındadır.