Kuranda Geçen Kız Bebek İsimleri, Anlamı ve Geçtiği Sure İle Ayetler

Bir önceki yazımızda Kuranı Kerim’de yer alan erkek isimlerini sizlerle paylaşmıştık. Yapmış olduğumuz bu uzun ve kapsamlı araştırmanın neticesinde sizlerden gelen çok sayıda olumlu yorum ve teşekkürleri göz önüne alarak, aynı çalışmayı bu kez Kuran’da geçen kız bebek isimleri için yapıyoruz.

İslam dininde yenidoğan bebeklere Kuran’dan isim koymak diye bir gelenek yoktur. Çünkü İslam dini tüm milletlerin dinidir ve sadece tek bir topluluk inansın diye yani yalnızca Arap kavmine indirilmemiştir. Bundan dolayı çocuklarınıza kendi kültürünüzden dilediğiniz ismi koyabilirsiniz. Fakat Hz. Muhammed’in yasakladığı isimler, anlamı saçma olan isimler ve çocuğun başkaları tarafından dalga geçilmesine yol açacak isimler konulmamalıdır. Kısacası caiz olmayan isimler dışında ister Çince bir isim, ister Türkçe bir isim, ister İngilizce bir isim koyabilirsiniz.

Ama çok dindar ve Kurana büyük önem veren bir toplum olduğumuz için anne babalar genellikle Kuran’da adı geçen isimleri çocuklarına vermek istiyor. Bu da saygı duyulacak ve takdir edilecek bir tercih meselesidir. Kendi çocuklarının da Kuran’da adı geçen yüce şahsiyetler gibi imanlı ve ahlaklı kişiler olmasını temenni ediyorlar. Bir nevi idol olarak seçiyorlar.

Bu nedenle Kuranı Kerim’de geçen tüm kız isimlerini eksiksiz ve istisnasız bir şekilde bu yazımızda sunuyoruz. Üstelik her bir ismin anlamını ve Kuran’da hangi ayetin yada surenin içerisinde geçtiğini de açık bir biçimde belirtiyoruz.

Aşağıdaki liste A’dan Z’ye doğru gidiyor.

A ile başlayan Kuran’daki kız isimleri ve anlamı


 1. Azra: Medine’nin bir diğer adı olan Azra ismi Kuran’da yer almaktadır. El değmemiş anlamına sahiptir.
 2. Aleyna: Kuran’da Aleyna sıkıntılardan kurtulmak anlamında kullanılan bir isimdir.
 3. Asel: Muhammed Suresinde geçen Asel, cenetteki bal anlamına gelmektedir.
 4. Ahsen: Kuran’da 50’den fazla ayette yer alan Ahsen adı en güzel olanı çağrıştırmaktadır.
 5. Aden: Hud Suresi ve Necm Suresinde yer alan Aden ismi Allah’ın yasakladığı kavim isimlerindendir.
 6. Asiye: Hz. Musa’yı nehirsen çıkartıp büyüten Firavun’un eşinin ismi olan Asiye, asi ve acı çeken kadın anlamlarındadır.
 7. Azze: Kuran’da bir çok ayette yer alan Azze ismi saygıdeğer, saygılı anlamlarındadır.
 8. Atiye: Araf, Haci Hicr, Taha surelerinde geçen Atiye ismi bağışlama ya da gelecek anlamlarında kullanılmaktadır.
 9. Aliye: Duhan 31. , Hud 82. , Hicr 74.  surelerinde bulunan Aliye ismi yüca anlamındadır.
 10. Alime: Bakara 60. , Araf 160. surelerinde yer alan Alime, bilgi sahibi olan kız anlamındadır.
 11. Azer: Hem kız hem de erkeğe konulabilen Azer ismi Kuran’da Enam suresi 74. ayettegeçmektedir. Hz. İbrahim’in babasının adı, Kasım ayının bir başka adı anlamındadır.
 12. Aksa: Kasas 20. , Yasin 20. ayetlerinde geçen Aksa ismi en uzak yer anlamına gelmektedir.
 13. Ahsa: Kuran’ın birçok ayetinde geçen Ahsa, sayma ya da hesap etme anlamına gelmektedir.
 14. Asi: Hem erkek hem de kız ismi olarak kullanılan Asi, dik baslı, baş kaldıran anlamındadır. Kuran’da Bakara 283. ve İnsan 24. ayetlerinde bulunmaktadır.
 15. Anife: Kuran’da Muhammed suresinde yer alan Anife, gençlik çağının başlangıcı anlamındadır.

 

B ile başlayan Kuran’daki kız isimleri ve anlamı


 1. Beyza: Günahı olmayan, ak, beyaz anlamındadır.
 2. Benan: Hem erkek hem de kız ismi olarak kullanılan Benan ismi Enfal ve Kıyamet surelerinde geçmektedir. Parmakla gösterilen kişi anlamındadır.
 3. Bükre: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Bükre, Fetih suresi 9. ayette yer almaktadır. Sabah vakti anlamındadır.
 4. Benna: Sad suresi 37. ayette geçen Benna, yapı kuran kişi anlamındadır.
 5. Beyna: Zuhruf suresinin 32. Ayetinde yer alan Beyna ismi, iyi ya da kötünün arasında kalmış anlamındadır.
 6. Berka: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Berka şimşek anlamındadır. Rad 12. Ve Rum 24. Ayetlerde yer alır.
 7. Berzah: Rahman suresinin 20. Ayetinde yer alan Berzah ismi dünya ile ahiret arasında kalan ölen insanların ruhlarının gittiği mekandır.
 8. Bereket: Araf ve Hud surelerinde geçen Bereket, hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmakta ve bolluk anlamındadır.

 

C ile başlayan Kuran’daki kız isimleri ve anlamı


 1. Cennet: İyilik yapanların sonsuz mutluluğa kavulacakları yer anlamında kullanılmaktadır. Kuran’da farklı 62 ayette geçmektedir.

D ile başlayan Kuran’daki kız isimleri ve anlamı


 1. Duhan: Kıyamet gününde çıkacak olan duman anlamına gelmektedir.
 2. Duha: Kuşluk vakti anlamına gelen Duha, hem kız hemde erkek ismi olarak kullanılmaktadır.
 3. Dünya: Kuran’da birçok ayette geçen Dünya, üzerinde yaşadığımız toprak ve deniz anlamına gelirken; hayal, düşünce anlamında da kullanılmaktadır.

E ile başlayan Kuran’daki kız isimleri ve anlamı


 1. Ecrin: Ecrin, Allah’ın hediyesi olan sevap anlamına gelmektedir.
 2. Ebrar: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmakta olan Ebrar, iyilik sever, hayırsever anlamındadır.
 3. Esra: İsra Suresinde yer alan Esra ismi karanlıkta yol gösteren anlamına gelmektedir.
 4. Elif: Arap alfabesinin ilk harfi olan Elif , ince uzun boylu kız anlamına gelmektedir.
 5. Ela: Farsça kökeninden gelen Ela ismi, göz rengi olarak bilinir.
 6. Eda: Kuran’da Bakara 178. Ve Meryem 59. Ayetlerde davranış, tutum anlamında yer almıştır.
 7. Esma: Kuran’da Allah’ın güzel isimlerinden biridir. Aynı zamanda duyma ve işitme anlamında da kullanılır.
 8. Emine: Emin, güvenilir anlamlarına gelen Emine, Kur’an’da Bakara, Araf ve Nahl surelerinde geçmektedir.
 9. Ezel: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ezel, başlangıcı olmayan anlamında kullanılmaktadır.
 10. Ecre: Kuranda 4 farklı surede geçen Ecre ismi, ödül anlamı taşır.
 11. Emel: Hicr ve Kehf suresinde geçen isim gerçekleştirilmesi istenen ve beklenen anlamındadır.
 12. Evsa: Meryem suresinde yer alan Evsa ismi, emreden insan anlamındadır.
 13. Evla: Daha iyi olmak anlamında olan Evsa, Nisa ve Meryem Suresinde geçmektedir.
 14. Esved: Hem kız hemde erkek ismi olarak kullanılan Esved, Bakara suresinde geçer ve kara anlamındadır.
 15. Efide: Kalp anlamına gelen Efide, Kur’an’da Ahkaf ve Secde surelerinde geçmektedir.
 16. Evsan. Put anlamına gelen Evsan, Kuran’da iki farklı surede geçmektedir.
 17. Firdevs: Cennet en güzel yeri, cennet bahçesi anlamına gelen Firdevs Kur’an’da farklı surelerde yer almaktadır.

F ile başlayan Kuran’daki kız isimleri ve anlamı


 1. Feriha: Bakara ve Tevbe suresinde geçen Feriha ismi, ferahlığa erişmek anlamındadır.

H ile başlayan Kuran’daki kız isimleri ve anlamı


 1. Hacer: Kuran’da birkaç ayette yer alan Hacer ismi, Kabe’nin duvarındaki siyah olarak anlamlandırılmaktadır.
 2. Havva: Yaratılan ilk kadın olarak bilinmektedir.
 3. Hüsna: Kuran’da birçok ayette yer alan Hüsna, Allah’ın isimlerinin de genel adıdır.
 4. Huda: Bakara suresinin 2 ayetinde geçen Huda, doğru yol ya da doğru yol gösteren kişi anlamına gelmektedir.
 5. Huri: Kuran’da farklı ayetlerde geçen Huri, güzel anlamına gelmektedir.
 6. Hasibe: Kuranda 3 farklı ayette geçen Hasibe, saygın ve değerli kişi anlamına gelmektedir.
 7. Halide: Nisa, Tevbe, Haşr surelerinde geçen Halide, sonsuz anlamındadır.
 8. Hayat: Kuran’da birçok ayette geçmektedir. Yaşaman devamlılığını ifade etmektedir.
 9. Hazen: Arapça hüzün keder anlamına gelen Hazen , Kur’an’da iki farklı surede geçmektedir.
 10. Hamiye: Koruyan anlamına gelen Hamiye, kızgın, çok sıcak anlamlarınada gelmektedir.
 11. Hamiyet: Koruma, kollama anlamına gelen Hamiyet, Gasiye suresi’nde yer almaktadır.

İ ile başlayan Kuran’daki kız isimleri ve anlamı


 1. İrem: Fecr Suresinde geçen İrem ismi, cennete benzeyen bahçe anlamındadır.
 2. İkra: Oku anlamında olan İkra, Kur’an-ı Kerim ‘de yer almaktadır.

K ile başlayan Kuran’daki kız isimleri ve anlamı


 1. Kevser: Kuran’ı Kerim’in bir suresi olan Kevser, cennette bulunan ırmak anlamına gelmektedir.
 2. Kader: Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Kader, Kuran’da birçok ayette geçmektedir. Alınyazısı anlamına gelir.
 3. Kadem: Nahl suresinde yer alan Kadem, uğurlu anlamına gelmektedir.
 4. Karye: Küçük yerleşişm yeri anlamına gelen Karye, Kur’an’da birçok ayette geçmektedir.
 5. Kübra: Çok büyük anlamına gelen Kübra, aynı zamanda Hz. Peygamberin ilk hanımının adıdır.

L ile başlayan Kuran’daki kız isimleri ve anlamı


 1. Lina: Kur’an’da bahsedilen Lina ismi, Hurma fidesi demektir.
 2. Leyal: Leyal, Kur’an’da gece anlamında kullanılmıştır. Meryem ve Sebe surelerinde yer almaktadır.
 3. Lema: Lema, parlak olan şey anlamındadır. Kur’an’da iki farklı surede yer almaktadır.

M ile başlayan Kuran’daki kız isimleri ve anlamı


 1. Merve: Mekke’de bir dağın adı olan Merve, Kur’an’da Bakara suresinde yer almaktadır.
 2. Meryem: Meryem, dindar kadın anlamına gelmektedir. Kur’an’da yer alan surenin ismidir.
 3. Melek: Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette geçen Melek ismi, Allah ile insanlar arasında aracılık yapan manevi bir varlıktır.
 4. Melike: Bakara suresinde yer alan Melike ismi, hükümdarlığı temsil eden isimlerdendir.
 5. Medine: Hz.Muhammed’in mezarının bulunduğu şehirin ismidir.
 6. Müberra: Nur suresinde yer alan Müberra ismi, temiz insan olarak anlamlandırılmaktadır.
 7. Maide: Kur’an’da yer alan bir surenin ismi olan Maide, yemek anlamına gelmektedir.
 8. Mensure: Dağınık anlamında olan Mensure, Kur’an’da İnsan suresinde yer almaktadır.
 9. Melike: Bakara suresinde yer alan Melike ismi, Hükümdar’ın eşi anlamındadır.
 10. Mavera: Kur’an’da farklı surelerde yer alan Mavera ismi, bir şeyin arka tarafında kalmayı tercih etmek demektir.
 11. Mukaddes: Kur’an’da yer alan Mukaddes ismi mübarek olan şeylere atıfta bulunmak demektir.
 12. Münteha: Kuran’da farklı surelerde yer alan Münteha, son anlamında kullanılmaktadır.
 13. Malike: Sahiplik anlamına gelmektedir.
 14. Meşkure: Kur’an’da İnsan suresinde yer alan Meşkure, beğenilmeye değer bir şey olarak anlamlandırılmaktadır.

N ile başlayan Kuran’daki kız isimleri ve anlamı


 1. Nisa: Kadın anlamına gelen Nisa, ayrıca Kur’an’da bir surenin ismidir.
 2. Nur/ Nuran: Kur’an’da birçok surede geçen Nur, aydınlık anlamındadır.
 3. Neşe: Sevinç anlamına gelen Neşe ismi, Kur’an’da 3 farklı surede geçmektedir.
 4. Nadiye: Bir mecliste bulunma, toplantıya katılma anlamında olan Nadiye, Kur’an’da Alak Suresinde yer almaktadır.
 5. Nüha: Taha suresinde yer alan Nüha ismi, akıl anlamına gelmektedir.

R ile başlayan Kuran’daki kız isimleri ve anlamı


 1. Reyhan: Vakia suresinde geçen Reyhan,  güzel koku anlamındadır.
 2. Radife: İnsanlar öldükten sonra üflenecek olan sur’un ikincisi anlamındadır. Kur’an’da surenin içerisinde yer alır.

S ile başlayan Kuran’daki kız isimleri ve anlamı


 1. Serra: Kur’an’da iki farklı surede geçen Serra, Arapça kökenli bir kelime olup genişlik, rahatlık anlamına gelmektedir.
 2. Sara: Prenses anlamına gelen Sara, Kur’an’da bir surede yer almaktadır.
 3. Sema: Gökyüzün anlamına gelen Sema ile ilgili Kur’an’da pek çok ayet bulunmaktadır.
 4. Saliha: Kur’an’da birbirinden farklı 6 surede geçen Saliha, dinin emirlerini yerine getiren kişilere verilen addır.
 5. Sultan: Hem kız hem de erkek isminde kullanılan Sultan, Kur’an’da birçok ayette geçmektedir.
 6. Sıdıka: Meryem Suresinde geçen sıdıka, sadık kalan, doğru söyleyen kişi anlamında gelmektedir.
 7. Sera: Arapça ve Farsça farklı anlamlara gelen Sera ismi, Kur’an’da bir ayette yer almaktadır. Farsça, köşk anlamına gelirken; Arapça, yer anlamına gelmektedir.
 8. Serap: Nebe suresinde yer alan Serap, bir yanılsama biçimidir.
 9. Sündüs: İpek kumaş anlamına gelen Sündüs, Kur’an’da Duhan ve Kehf surelerinde geçmektedir.
 10. Sacide: Secde eden anlamına gelen Sacide ismi, Kur’an’da Zümer suresinde yer almaktadır.
 11. Selime: Sağlam kişilik anlamına gelen Selime, Kur’an’da bir ayette geçmektedir.
 12. Sidre: Cenetteki ağaçlardan birisi olan Sidre, Kur’an’da 3 farklı ayette yer almaktadır.
 13. Serap: Hayal anlamında olan Serap ismi, Kur’an’da Nebe suresinin 20. ayetinde geçmektedir.

Ş ile başlayan Kuran’daki kız isimleri ve anlamı


 1. Şura: Kuran’da Şura isimli bir sure bulunmaktadır. Meclis, danışma gibi anlamlarda kullanılmaktadır.
 2. Şüheda: Nisa suresinde geçen Şüheda, şehit anlamındadır.

 

T ile başlayan Kuran’daki kız isimleri ve anlamı


 1. Tuğba: Cenette bulunduğuna inanılan bir ağaç ismidir.
 2. Tuğyan: 3 farklı surede bulunan Tuğyan ismi, coşkun anlamına gelmektedir.
 3. Tayyibe: Kur’an’da birçok ayette geçen Tayyibe, temiz anlamındadır.

U ile başlayan Kuran’daki kız isimleri ve anlamı


 1. Ufuk: Hem kız hem de erkek ismi olarak Ufuk, Necm suresinde geçmektedir.

V ile başlayan Kuran’daki kız isimleri ve anlamı


 1. Vildan: Kuran’da birçok ayette yer almaktadır.

Y ile başlayan Kuran’daki kız isimleri ve anlamı


 1. Yüsra: Yüsra, kolay olan anlamına gelmektedir. Kur’an’da iki farklı ayette yer almaktadır.
 2. Yezra: Şura suresinde geçen Yezra, çoğalmak anlamındadır.

Z ile başlayan Kuran’daki kız isimleri ve anlamı


 1. Zeliha/ Züleyha: Peri gibi güzel olmak anlamındadır.
 2. Zülfa: Kur’an’da farklı surelerde yer alan Zülfa, yakınlık anlamında kullanılmaktadır.